NY PRÆST VED KIRKERNE I MØRKØV MED BOPÆL I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD.

 

For ca. 1½ år siden flyttede sognepræst John Christensen fra Skamstrup Præstegård med henblik på at gå på pension i sommeren 2015.

For at ansætte en ny præst skal en bolig stå klar.

Menighedsrådet gik derfor i gang med at få renoveret Skamstrup Præstegård i foråret 2014. Vi havde troet, at præstegården blot skulle males, et nyt køkken og et nyt badeværelse sættes ind, men da præstegården var blevet fredet i 1990, viste det sig, at især kulturstyrelsen stillede en masse krav til bygningens indretning m. m., som bevirkede at renoveringsarbejdet blev meget omfattende.

Det er nu ved at være til ende, og 1. september blev stillingen slået op. Der viste sig hurtigt at være stor interesse for stillingen, og 16 mulige ansøgere blev vist rundt i de fire kirker og i præstegården. Det var spændende at tale med de mange interesserede, og den 21. september kunne vi konstatere, at 19 personer havde søgt stillingen.

Siden er ansøgningerne blevet grundigt læst af alle menighedsrådsmedlemmer og medarbejderrepræsentanter i pastoratet, og den 6. oktober var der orienterende møde, hvor ansøgningerne blev gennemgået af biskoppen. 5 personer blev valgt ud til prøveprædiken og ansættelsessamtale, som fandt sted i ugen efter efterårsferien.

Den 26. oktober fandt indstillingsmødet sted, og vi fik valgt en ny præst.

Vi ser nu frem til, at vedkommende bliver ordineret i Roskilde Domkirke og indsat i embedet, og at der igen kommer til at bo en præstefamilie i Skamstrup Præstegård.

 

 

SANGAFTEN TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016 KL. 1930 I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD.

Sangaften: Pinse, forår og tidlig sommer.

Organist Michael Roepstorff og kirkesanger Mona Hoelgaard Madsen

inviterer til forårssangaften i præstegården. Vi skal synge fra Højskolesangbogen

og høre bredt fra den danske sangskat.

Velkommen til fællessang, servering og godt samvær. Det er gratis og alle er velkomne.

TIRSDAGSTRÆF DEN 10. MAJ 2016 KL. 1500-1700 I SKAMSTRUP PRÆSTGÅRD.

Inger og Henning Hansen tager os med rundt på Sjælland med frimærker

som optakt til sommerferien og der er kaffe, kage sang og hyggeligt sam-

vær. Det er gratis og alle er meget velkomne.

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆST KATJA AMBECK BENDIX I KIRKERNE VED PROVST DETLEF VON HOLST SØNDAG DEN 20. DECEMBER 2015.

Pensioneret sognepræst John Christensen, nyindsat sognepræst Katja Ambeck Bendix og provst Detlef von Holst.

Indsættelse af sognepræst Katja Ambeck Bendix i kirkerne ved provst Detlef Von Holst Søndag den 20. december 2015.

 

GUDSTJENESTER

Ingen begivenheder fundet.

KATJA AMBECK BENDIX ER ANSAT SOM NY SOGNEPRÆST MED BOPÆL I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD.

 

Ny sognepræst KATJA AMBECK BENDIX med bopæl i Skamstrup Præstegård er ansat pr. 15. december 2015.

Katja Ambeck Bendix vil sammen med Sognepræst Johannes Kristensen varetage den kirkelige betjening i Kirkerne i Mørkøv (Stigs Bjergby-Mørkøv og Skamstrup-Frydendal).


NYT PASTORAT

Menighedsrådene i Skamstrup-Frydendal og Stigs Bjergby-Mørkøv har besluttet fra 1. juli 2015 at slå sig sammen i et pastorat, som kaldes

KIRKERNE I MØRKØV
 
Vi har derfor nu to præster Johannes Kristensen, Stigs Bjergby Præstegård, (tlf 59275147) og Katja Ambeck Bendix, Skamstrup Præstegård (59275329), som er vikar indtil 1. december 2015.
Vi er fortsat to menighedsråd.
Præsterne fordeler gudstjenesterne mellem sig således, at der er en gudstjeneste i hvert sogn på alle søndage og helligdage enten kl. 9 eller kl. 10.30, og det er muligt at bestille kirkebil til alle 4 kirker. Præsterne vil også tage egne kirkesangere og organister med til andre kirker end der, hvor de plejer at spille og synge.
De to præster vil også vikariere for hinanden i ferier og fridage.
Denne ordning vil træde i kraft fra 1. september 2015.